Rezultatele căutării
După gen
Interesant
  • PC Consultants
    PC Consultants
    În decurs de 15 ani, echipa PC Consultants a dezvoltat cu succes diferite proiecte de afaceri on-line. Noi dezvoltam solutii IT integrate pentru crearea de site-uri web moderne și de înaltă calitate, precum și de a promova e-commerce proiecte de pe web.

Companii Cercetare și dezvoltare

Institutul de Ecologie şi Geografie

REF NR: 3825
  • 55
Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost înfiinţat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării" nr.1326 din 14 decembrie 2005 prin contopirea Institutului Naţional de Ecologie al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Institutului de Geografie al A.Ş.M. şi se află în subordonare dublă.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică în IEG:

  • Dinamica şi evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale şi antropizate în context regional, local şi transfrontalier;
  • Elaborarea Sistemului Geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;
  • Monitoringul integrat de mediu şi reconstrucţia ecologică.
Institutul efectueaza cercetari complexe asupra landsafturilor Republicii Moldova: evidentierea tendintelor de modificare a componentelor de baza ale mediului ambiant (relief, sol, clima etc) sub actiunea factorilor naturali si antropici; elaborarea bazelor stiintifice de utilizare rationala a potentialului natural; cartografierea resurselor si proceselor naturale si socio-economice in scopul evaluarii starii geoecologice din republica; crearea Sistemului Informational Geografic (SIG) regional ca instrument modern in efectuarea cercetarilor in domeniile geomorfologie, climatologie, pedologie, landsaftologie, geografie socio-economica si pentru intocmirea atlaselor si hartilor geografice inclusiv si a celor electronice.

Informație de contact

Adresa:
Moldova, mun. Chișinău, o. Chişinău
Telecentru, Str. Academiei, 1, оф. 206,208, МД-2028

Contact(e):
(+373 22) 731 550

 


Reprezentați societatea Institutul de Ecologie şi Geografie?

Parteneri
Aali
Domextreme
4U.md
Family albums
Jumbo shop
Hot chili