Rezultatele căutării
După gen
Interesant
  • Casa-Muzeu A.S. Pușkin
    Casa-Muzeu A.S. Pușkin
    Marele poet rus Alexandr Pușchin, a fost exilat în Moldova de administrațiia imperială din capitala Rusiei, pentru o perioadă de trei ani. Douăzeci și unu septembrie 1820, a ajuns la Chișinău, și s-a oprit în casa generalului Inzov, în care astăzi este situat un muzeu.

Istorie Orașe

Istoria Chișinăului

REF NR: 8428
  • 17129
Moldova (1436-1812)

Primele date istorice ce se referă la Chișinău 17 iulie anul 1436. Acestea pot fi citite în documentul lui Ștefan și Ilie Oancea. Ei au fost luptătorii Moldovei, precum și șefii principali de birou al cancelariei de stat. În această diplomă este desemnată frontiera Republicii Moldova pe râul Răut, și, de asemenea, se vorbește despre stabilirea Chișinăului, pe râul Bâc. Acesta a fost situat într-o vale – Chișinăul lui Acbaș din apropierea unei localități a tatarilor cu un izvor lîngă o pădure mică. Așa se descrie Chișinău nostru, în acel timp.

Acum, în acest loc se ridică biserica Mazarachi - acest loc a și permis aflarea istorii Chișinăului. Deci, izvorul de apa a dat numele capitalei noastre .În document, permițînd să domine stabilirea lîngă fîntîna Albisoara, în anul1466 se vorbește despre Chisinău. Această diplomă domnitorul moldovean Ștefan cel Mare a înmînat-o boierului Vlaicu - unchiul său. În conformitate cu acest document, urmașii lui Vlaicu încă 100 de ani au moșteni acest teritoriul.

Istoria Chișinăului
În timpul dictaturii otomane din cauza atacurilor permanente ale tătarilor din Crimeea și turcilor - aproximativ la mijlocul secolului al XVI-lea, dezvoltarea rapidă a orașului încetinează. Extorcările constante au condus țara la criza economică și, în cele din urmă, la declin.

Distrugerea permanentă a moșiilor boerești si monahale, nu puteau ca să nu afecteze starea financiară a țării. Anterior, Chișinăul a fost mult mai mic, iar hotarele lui erau cu totul altele - în jurul orașului au fost, așa sate cum ar fi - Vovințeni, Hruska, Visterniceni, Muncești, Buiucani, mai târziu,ele se alătură la oraș.

Istoria Chișinăului
Trebuie menționat faptul că Chișinău de 2 ori a fost supus incendierii în timpul războaielor ruso-turce – în anul 1739 și în 1788. Mai înainte hotarele Chișinăului treceau pe următoarele străzi - Alexandru cel Bun pînă la rîul Bîc, Anton Pann, Petru Rareș si Armeană. Gara feroviară modernă de trenuri la acel moment se afla în afara orașuli Chișinăului.

De atunci, au supraviețuit două clădiri: Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena (1777 - anul de construcție) și Biserica Mazarachi sau Biserica Acoperemîntul Maicii Domnului (construită în 1752). Construcțiea acestei biserici a fost sponsorizată de Vasile Mazarachi - Trezorier. Aceste monumente de arhitectură sunt construite într-un stil vechi moldovenesc, cu o arcă cu două nivele care susține întrarea.

Istoria Chișinăului
Probabil că Biserica bulgară Sf. George, datând din 1818, a fost construită în același timp.
.
Basarabia (1812-1918)

După războaiele ruso-turce, regiunea dintre Prut, Dunăre și Nistru, a devenit provincia rusă și a început să fie numită Basarabia – în anul 1812. În 1818 Chișinău oficial primește statut de oraș, primul conducător devine Angel Nour. Datorită acestui statut, Chișinău a devenit centrul Basarabiei.

Istoria Chișinăului
Există unele dovezi că acest lucru s-a datorat faptului de luare de mită, care a fost dat de negustorii armeni administrației ruse. Astfel, Chișinău întrece Benderul, deși A.N.Bahmetev - primul guvernator al regiunii era împotrivă. Mult bine pentru aceasta a făcut-o Metropolitul Bănulesku-Bodoni, el a construit un nou centru a ieparhiei Basarabiei, pe atunci pamînturile mănăstirei. Datorită acestui fapt, orașul a început dezvoltarea sa rapidă. Chiar, mai mult în oraș au stat sa se înghesue mulți comercianți, și sau implicat diferiți locuitoti, datorită acordării la timp a beneficiilor.

Inginerul Mihael Ozmidov în anul 1813 alcătuește prima harta a Chișinăului, care s-a păstrat până în zilele noastre. În ea se spune că la acel moment, în secolul al XIX-lea Chișinăul se arăta oamenilor, cu case de lut murdare, și erau înfrumusețate cu acoperișuri de stuf, și nici măcar nu avea limite clare de străzi sau cartiere. Noi putem găsi documente justificative la astfel de constucții - strada de azi Mitropolitul Gavriel Bănulescu-Bodoni în acel timp Seminarscaia, nume de stradă Kiev a trecut la numele 31 August în anul 1989, în prezent str. Pușkin în trecut a fost Gubernscaia. Cea mai importantă stradă în acea perioadă era str. Moscova - era un drum din apropierea orașului, unde era situat un lagăr militar din Rusiia în anul1789. Rîul Bîc nu a fost atât de uscat - curgea și aducea beneficii oamenilor – ei alcătuiau diverse inprovizări pentru prelucrarea blănurilor, pielcelelor și a articolilor din piele, precum la ea au lucrat și morile. Datorită acestor funcționalitați, nori de muste si țînțari pluteau deasupra rîului. Marele fluviu, totdeauna amintea mereu de revărsările sale în timpul ploios de primăvara sau toamna.

In anul 1818 după planul Ozmidov către partea de vest a orașului vechi a inceput construcția unui oraș planificat. Aceast raion este numit orașul de sus. Au început să apară străzi mai frumoase, largi și drepte – Moscova-azi str.Stefan Cel Mare, Zolotaia - azi str. Alexandru cel Bun, Căușanscaia-Columna. În anul 1814 a început să construiască mitropolia - astăzi este Casa Parlamentului, semenarul duhovnicesc, case ale comercianților inviduali și casele boierești pentru Donici, Catarji, Bartolomeu, diverși mari comercianti și oficiali. Orașul din ce în ce se reconstruea, se transformă treptat dintr-o așezare satească într-un oraș frumos. Cu acest scop, parcul orașului, azi parcul Ștefan cel Mare, este îngrădit cu un gard din nuele, în scopul de a preveni intrarea animalelor domestice (capre, vaci) în parc. Datorită proectului arhitectorului Bernardazi aproximativ in anii 1863-1867 a fost instalat gard din ciugun.

Istoria Chișinăului
Ineresant, că Chisinau la începutul secolului al XIX-lea este proclamat centru răscoalelor în țările Balcanice, aici există mulți revoluționari greci. Cu ei a condus A.Ipsilanti, care a vrut să sugrume jugul turcesc.
Seminarul Teologic Duhovnicesc s-a deschis în anul 1813, iar gimnaziul regional - în 1833. La sfârșitul secolului al XIX-lea, templul a fost reconstruit, dar el nu a întrerupt serviciu în timpul domniei URSS.

Iubitul poet rus Alexandru Pușkin a fost la Chișinău în exil din septembrie 1820 până în iulie 1823. Fiind un revoluționar din inimă, Pușkin este în strânsă legătură cu scriitorii moldoveni C.Negruță C. Stamati, precum s- a împrietenit si cu decembriștii (V.F. Raevskii, M.F. Orlov, P.S. Pușin, K.A. Ohotnicov etc). Ei au fost membri ai "Uniunii de Binefaceri."

Pe locul Peței Centrale de azi în anul 1825 a fost deschisă o nouă piață. Pentru început a fost inițiată pentru vânzarea mărfurilor industriale.

Pentru mai mult confort, și aprovizionarea locatarilor cu apă, în anii 1829-1834 sunt construite fîntîni. În așa mod au montat sursa de apă potabilă lângă biserica Mazarachi - finanțarea a fost făcută de trezoreria Dumei orașului. Apa era adusă în butoae cu căruțele trase de cai, în așa mod tot orașul era alimentat cu apă potabilă.

Istoria Chișinăului
În anul 1834 Glening si Ăitner întăresc planul general de dezvoltare a orașului, până în anul 1949. Potrivit acestuia, au determinat centrul orașului - Parcul Central (scuarul Catedralei) și terenul, precum și o structură clară a străzilor. Schița a fost luată din planurile de construcție a orașelor sudice din Rusia. Pentru a alinia schema străzilor a orașului vechi, unele case și cartiere au fost demolate, și au fost construite cladiri noi.

În anii '30 ai secolului al 19-lea Chișinăul era centrul Episcopiei din Basarabia, respectiv, începe construcția soborului Catedralei. Arhitectul acestui ansamblu este Avraam Melnikov, și a făcut -o în stilul vechi a clasicismului rus. Este gîndit ca Soborul Catedralei Nașterea Domnului și Clopotnița. Chiar și în acele zile au fost destul de mari și importante repere în construcții, precum și pentru o lungă perioadă de timp au fost obiectul de atenție. În jurul soborului întrun mod scenic se întindea parcul. La 13 octombrie anul 1836 s-a sfințit soborul și Clopotnița. În iunie 1941, turnul bisericii si clopotnita au fost bombardate. Către anul 1956, ansamblul templullui este completct restaurat și iau acordat statut de monument arhitectural. A fost o vreme cînd în locul clopotniței a fost construită o piscină, dar în scurt timp clopotniță a fost întoarsă enoriașilor.

Biserica germană St. Nicolae a fost construită în anul 1833, dar a fost distrusă și astăzi în acest loc este situat Palatul Prezidențial.

Arcul de Triumf este stabilit în 1840 în cinstea victoriei. Acesta este situat în fața Parcului Soborului, și reprezintă victoriia armatei ruse împotriva turcilor. Această idee a fost sponsorizată de guvernatorul- general Voronțov, dar a fost proiectat de arhitectul I. Zaușchevici. A fost gîndit pentru a stabili un clopot de 400 puduri pe partea de sus a Arcului, care a trebuit să fie turnat din trofeele de arme de la cetatea Izmail. Frumoasă clădire pătrată din piatră albă, este împărțit în două niveluri, și se ridică în sus la 13 metri. Deschiderile dreptunghiulare sunt vizibile în două traectorii, 4 piloni instalati, cu coloane corintice, toate sunt decorate cu o friză pe cornișă. Nivelul superior este prelucrat cu lopățica și de asemenea, se termină pe cornișă. Ceasul din fața Arcului, din partea peții, bate ora fixă la fiecare 15 minute în orașul Chișinău.

În locul clădirilor Academiei de Studii Economice, între hotelul "Zarea", si strada Cosmonauților, a fost deschisă piața produselor alimentare Ilinschii – în anul 1855. Piață care a funcționat până în anul 1970.

Comerciantul Teodor Ciuflea dă bani pentru a construi biserică Sf. Teodor Tiron în anul1856,si din1962-2000 este mănăstire de femei, singura mănăstire de calugărițe din Chișinău.

Străzi de pavaj au început în 1862

Minunata clădire a gării a fost distrusă în timpul războiului. Această clădire cu trei nivele întotdeauna s-a deosebit prin formă eleganta, termeni și rafinament de stil - mai târziu a fost restaurată. Principalele linii de cale ferată și instalațiile sale au fost construite în anul 1871. Mesajul pe liniia Tiraspol - Chișinău a început deja în luna august anul 1871.

La 12 aprilie anul 1877 începe războiul ruso-turc, după ce împăratul rus Alexandru al II-lea declară război citind manifestul despre acest lucru înainte militarilor moldoveni, bulgari și ruși. Rusia cîștigă victoriia, și se formează statul Bulgar. Înainte de a trimite trupe în Balcani, se înarmează capela și este organizată parada militară.

Primul muzeu "Ponta Schifscovo", a fost deschis în 1880 - azi nu mai este pe harta orașului. Școală profesională Alexsandreevscaia este deschisă la 4 octombrie anul 1881, la colțul străzilor Kiev și Izmail.

Datorită banilor adunați în anul 1885, în total 1000 de ruble de aur, a fost inaugurat monument A .S. Pușkin - sculptorul A.M. Opecușin care a depus toate eforturile. Acest fapt este foarte remarcabil, fiindcă în Chișinău a fost stabilit al doilea monument a marelui geniu. Pe piedestal răsună următoarele cuvinte: "Aici,am dezvăluit lira deșeruluit de nord, rătăcind m-am primblat eu.. 1820, 1821, 1822, 1823".Apa-canal a orasului a inceput cu construirea a două turnuri de apă în 1892. Prima fântână arteziană, a fost construită în anul 1905, care avea adâncimea 131.5 metri. Cu o adîncime mai mica apare a doua fîntînă în anul 1923 – adîncimea 70, 29 de metri mai târziu au adâncito la 123 de metri. Ambele sonde au fost în curtea uzinei de apă - pe malul drept al râului Bâc, aproximativ 44 de metri deasupra nivelului mării.Răsturnarea Chișinăului a avut loc la 6-7 aprilie anul 1903. Rezultatul acestui eveniment a fost uciderea a 47 de evrei, 700 de case jefuite și arse, mulți oameni răniți. Ditactura antițaristă de-la 19-20 octombrie 1905 a dus la uciderea a încă 19 evrei.

În 1910 Chișinăul număra aproximativ 10 milioane de case, 12 pețe, 142 de alei și străzi, 5 scuare și grădini. Foarte remarcabilă informație despre Chișinău este în enciclopediia cu 12 – volume a lui Mavrichin Wolff ( volumul 5 ), editat de Semeon - Tianșanschii - Chisinau nu reamintește un sat, ca majoritatea orașelor din Rusia, dar ca în Europa - 3-4străzi ale sale, în restul părții - se reflectă toată Asiia. În școală orășenească- comunitate evreiască ( Talmud Tora ) anul 1913 s-a construit Sinagoga Corală. Suprafața totală a clădirii monumentale de 1350 de metri pătrați, cu acoperișul de tablă, ornamente bogate, arcade, fațade și cornișe. Desigur, nu prea multe pot fi văzute din acea construcție, dar ceva a rămas – este teatrul modern Dramatic Rus A.P. Cehov. În Chișinău se dezvolta industrieia datorită dezvoltarii căilor ferate, care leagă orașul cu orașele-port de la Marea Neagră și Dunăre, precum și cu regiunile centrale din Rusia și Europa de Vest. Lucrau uzine de prelucrare a metalelor, cum ar fi întreprinderia Mocanu, Langhe, Serbov.

Administratia Orașului

Primul consiliul local al orașului a fost din 5 membri, de naționalități diferite - ruși, moldoveni, bulgari, greci și evrei. In 1818 a fost ales primul primar - șeful administrației locale a orașului – Anghel Nour (fostul militar din Republica Moldova, cu gradul de căpitan). Pentru o rezolvare mai profesională a problemelor judiciare în anul 1819 s-a creat magistratul, este condus de primar și doi ratmani. Această administrație juridică a lucrat pînă în anul 1866, primul conducător a fost Dima Stavrov.

Istorie de dezvoltare revoluționară

În anii '70 ai secolului al 19-lea au format un cerc - este o mișcare populară, care a fost condus de Nicolae Zubcu Codreanu. Scopul acestei cana a fost propagandă în rândul tinerilor și educația lor. Cerc de lucru condus de către FN Danis în 1880 începe activitățile sale. Aceasta a fost prima alianță revoluționar care legat revolutionari Petersburg, Kiev și Odessa.

Pentru clasa muncitoare a apărut în anii '90. Deci, cercul social-democrat originea în 1896, și în 1900 născut în Partidul Social Democrat Chișinău, care a fost parte a PSDMR. Subteran de presă ziarul "Iskra" este creat în aprilie 1901, și va funcționa până în luna martie 1902. Ea a apărut datorită inițiativei lui Lenin. Comitetul PSDMR a fost format la Chișinău în 1902. Mișcări revoluționare și afișa instabilitatea politică din Basarabia, din cauza de greve politice și demonstrații au avut loc la Chișinău în perioada 21-22 august 17 octombrie 1905, etc. În curând în organizația Chișinău bolșevică, o puternică și suficient de independent, 1918 - stabilirea puterii sovietice la Chișinău. Pentru că a luptat activ Yakir, GI Kotovskij, I. Garkavyi, IP Godunov, JD Melyoshin EM Venediktov și altele.

Ca parte din România (1918-1940)

21 noiembrie a fost format Consiliul de margini - "Sfatul Țării", s-a întâmplat după revoluție 1917. 02 decembrie așa-numitul "Sfatul Țării", declară înființarea Republicii Democratice Moldovenești. Apoi, "Sfatul Țării", adoptă o lege privind intrarea trupelor române, controlul dezordinilor în masă, securitatea și căilor ferate, pentru un împrumut de la o altă țară - o problemă ridicată de fracțiunea P. Erhan Țărănesc. Legea a fost adoptată 28 decembrie 1917 cu o majoritate de voturi.

08 ianuarie trupele române din Republica Moldova au intrat în teritoriu, pas cu pas pe regiunile de sud și de nord. Încercarea de a păstra Basarabia, bazată pe protecția Basarabia a fost inițiată de către deputați Consiliului Județean Bălți a țăranilor. Pentru salvarea Republicii Moldova s-a creat Comitetul Revoluționar, care a inclus reprezentanți din Tiraspol, Bender și chiar Crimeea. Avînd în vedere superioritatea în număr de armata romînă și luptele sângeroase, sediul revoluționar decide cu privire la încetarea de pe teritoriul Basarabiei. 13 ianuarie trupele române ca învingători ocupă Chișinăul. Acesta este sărbătorită la 15 ianuarie, I. Inkuletsa deține întâlnire grandios Sfatul Țarii a onora E. Broshtyanu - general român.

Opoziția dorește de a se opune monopoliei românilor - Congresul Țaranului de la sate începe activitatea, dar fără nici un rezultat, pentru că așa cum este dispersat. Mai mult decât atât, inițiatorii prezidiului - membrii săi Chumatchenko P., J. Armour, Prahnitskogo, Kotoros și Rudiev sunt acuzați de antirumînizm. După ordinul comandatului Movilă - comandantul Chișinău - acestea sunt împușcați.

27 martie este sărbătorită Ziua Independenței de oamenii moderni, ceea ce este ciudat, pentru că în acea zi, în 1918, Basarabia s-a alăturat Romîniei. Chisinau este introdus automat în numărul membrilor. La 25- 26 noiembrie 1918, la o reuniune a Sfatul Țării, în absența unui qvorum, o lege a fost adoptată în ciuda faptului că mulți au fost împotriva ei. Numai 36 de voturi a decis soarta țării, Basarabia a fost uniăt cu România. Imediat după decizie, Sfatul Țării a fost dizolvat. Mulți parlamentari au fost împotriva ei, și din cauza dată au trimis guvernului român un memorandum pentru restaurarea autonomiei Basarabiei de la 28 martie. Din păcate, cererile au fost response.

Istoria Chișinăului

Conservatorul Municipal se deschide la 1 ianuarie anul1919, Facultatea de Teologie - în 1927. Monumentul lui Ștefan cel Mare (sculptor A. Plamădeală), e stabilit în 1928. Mai înainte pe acest loc a fost un monument al împăratului rus Alexandru al II-lea. Filiala română a Institutului de ştiinţe Sociale a fost deschisă în 1934, Pinakoteca municipală - în 1939.

Cu datele demografice în acea perioada, find blînd spus, nu a fost uşor – era nevoie pentru a da naştere copiilor, dar oamenii erau ocupaţi cu alte lucruri. În 1940, doar 110.000 de oameni erau în Chişinău.

Ţinând cont de faptul că autorităţile române stăteau bine în birourile şi fotoliile din Republica Moldova, o organizaţie clandestină comunistă cu I. Furtuna, C. Sârbu şi P. Tkacenco duceau o politica anti-românească.

Educaţie

În acel timp, vertejios a început să se dezvolte, învăţămîntul - copii, adolescenţi şi tinerii puteau merge pentru a învăţa. 38 de şcoli începătoare, patru scoli de mijloc, patru şcoli secundare, 3 licee pentru femei şi 4 Licee pentru bărbaţi ,au fost deschise pentru tineret.

RSS Moldovenească (1940-1991)

După 28 iunie 1940, trupele sovietice au intrat în Chişinău, la 2 august, a fost proclamată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească cu capitala la Chişinău.

Filarmonica de stat a fost inaugurată în 1940, în acelaş an s-a creat Universitatea Pedagogică (Universitatea Pedagogică de astăzi, numită I. Creanga), şi un pic mai târziu în luna noiembrie a acestui an a fost deschis şi Muzeul Naţional de Arte Plastice.

Istoria Chișinăului
În anul 1940 a fost un cutremur puternic. Multe monumente arhitecturale şi culturale au suferit, nemaivorbind de oameni. De exemplu, clădirea episcopiei a fost distrusă complet de calamitate.

Timpul de Război

Pentru Chişinău se luptau cînd romînii,cînd ruşii. Imediat Chişinăul a fost supus bombardamentelor aviaţiei. După aceasta Chişinăul a fost ocupat de trupele române şi arborat steagul românesc - 16 iulie 1941. El a fost instalat peste cupola Catedralei. După cotropire mareşalul Ion Antonescu şi Regele Mihai a României, au mers prin Chişinău şi l-au examinat ca pe o proprietate particulară .

O parte a Jandarmeriei Române şi unitatea exacentristă "D" au luat - aproximativ 14.000 de bărbaţi evrei, şi pe 17 iulie au fost ucişi. Apoi, din nou, pentru lucru au selectat 450 de fete şi tineri - dintre care 411 iau împuşcat mai târziu, apoi au adunat 500 de persoane - 300 dintre ei au fost distruşi.

Ghetou evreiesc este creat la 25 iulie prin ordinul comandantului de la Chişinău. Doar două zile s-au dat pentru reinstalarea evreilor. Deja până la 11 august, acolo au fost închişi 10578 de oamenit, iar în toamnă, această cifră a ajuns la 11525 de oameni. Evreii erau adunaţi de peste tot, din capitala, din satele din apropiere - toţi au fost transportaţi în ghetou. Numărul lor a crescut. Din 5 august, evreii au fost obligaţi să poarte un semn distinctiv - o stea cu șase colturi.

Românii crează Comitetul Evreiesc, în iulie 1941. Acest comitet a fost format din 22 de "evrei inteligenţi". Ei se ocupau cu activităţi sociale şi de asistenţă socială – organizau cîte 200 de prînzuri pe zi. Orfelinat pentru 28 de orfani a fost deschis la 11 septembrie. Autorităţile române au început intensiv sa se debaraseze de evrei – erau deportaţi în Transnistria. Această deportare a fost numită "marşul morţii" - findcă oameni mergeau pe jos în Transnistria. Toţi cei care erau bolnavi sau nu puteau să meargă au fost împuşcaţi direct pe drum. Deci, în regiunea Odesa, satul Domanevka au ajuns 160 de persoane din 2500 - restul au fost împuşcaţi de-a lungul drumului.

Batalionul 5 a armatei sub conducerea generalului Berzarin de -la 23 la 24 august 1944 a condus operatiunea militară Iaşi-Chişinău. În timpul luptei armata rusa a capturat orașul, drept lupte crîncene în Chişinău nu au fost - dar oraşul şi aşa era grav avariat, aproape 70% din fondul locative era perdut. Toate întrprinderile au fost distruse. La scurt timp Antonescu a fost arestat în România într-o lovitură de stat.

De la Victorie la prăbuşirea URSS

Al doilea război mondial a lăsat o amprentă foarte mare asupra vieţii tuturor oamenilor, dar după război s-a marcat o creştere destul de rapidă. Au fost 134.000 de personae erau în 1950, comparativ cu anul 1944 şi 25 de mii de locuitori. Pentru dezvoltarea şi restabilirea economică, agricolă şi toate celelalte ramuri Uniunea Sovietică a trimis aproximativ 1.500 de buni speţialişti – medici, profesori, ingineri. Mare cadou a primit oraşul în 1945, cînd al doilea Institut Medical din Leningrad a sosit la Chişinău. El a adus o bibliotecă foarte mare şi valoroasă. Perlele ei au fost manuscrisele Aviţen.

Treptat, şi viaţa culturală a oraşului a reînviat şi a început să se dezvolte. Ansamblul naţional de dans "Joc" a fost creat 13 august 1945. Astăzi, acest grup este cunoscut în întreaga lume.

Celebrul arhitector Alexei Sciusev în 1945-1947 întăreşte planul general de reconstrucţie a Chişinăului. În conformitate cu acest plan a trebuit să fie modul de a restabili case vechi şi de a construi clădiri noi, construirea de noi autostrăzi, spații verzi, pieţe, parcuri, să se construiască clădiri publice şi administrative. Ștefan cel Mare - a fost şi a rămas strada principală a capitalei - doar în vremuri diferite ia fost schimbat numele. Botanica, Buiucani Rîşcani, Ciocana - aceste noi zone de locuit, au început să se dezvolte. După război, a fost aşezat frumos Prospectul Tineretului, astăzi Renasterii.

Istoria Chișinăului
În jurul oraşului s-a planificat crearea zonelor pentru parcurile de odihnă. Arhitectorul L. Ciuprin susţinut de A. Şciusev a proiectat clădirea modernă a gării în 1948. Din cauza ploilor rîul Bîc s-a revărsat și a inundat primul etaj al gării.

• 1945 –este deschis magazinul " Buchinist ", în centrul oraşului
• 1 octombrie 1946 este înfiinţată Universitatea de Stat din Chişinău
• Foametea în URSS 1947-1948 a trecut și prin republica Moldova
• 6 octombrie 1949 a fost fondată Academia de Ştiinţe a RSSM
• În 1949 au început deportările în masă în Siberia
• 18 iunie 1950 a așezat Grădina Botanică a AŞ RSSM
• În 1950, a fost deschisă prima benzinărie în Chişinău
• În 1951 a fost înfiinţat un parc verde frumos în jurul lacului Comsomolist săpat architectural - ( azi Valea Monilor ) .
• În 1951, în Chişinău, a construit prima cladire locativă cu 5 nivele
• În 1951, deportări în Siberia, din motive religioase iau un caracter masiv
• 24 ianuarie 1957 pe turn televiziunii este situat studio " Moldova -film "
• În 1957 oficial deschid Aleea Clasicilor literaturii şi artei din Republica Moldova

La sfârşitul anilor 1950, la Chişinău se dezvoltă ramuri tinere în industrie cum ar fi construcţiia maşinilor și pieselor. Industriile de prelucrare, şi industriia uşoară se dezvoltă rapid şi productiv. Se dă în exploatare întrprinderele vinicole şi combinatul de tutun.

Istoria Chișinăului
1960 este înfiinţat teatrul "Luceafărul", iar în 1965 a deschis larg uşile cinematograful "Moscova".

În 1966, pentru "realizările în construirea comunismului", şi în legătură cu a 500-a aniversare Chişinău a fost decorat cu Ordinul Lenin.

Istoria Chișinăului
La sfârşitul anilor 1960, a fost creat parcul Valea Trandafirilor în zona Botanică - o suprafata de 145 de hectare.

Au fost fondate - Circul de Stat din Moldova - în 1982, Sala cu Orga - 15 septembrie 1978, Palatul Naţional - în 1974, noua clădire a Teatrului de Operă şi Balet - 1980.

Un factor foarte important pentru dezvoltarea oraşului a fost decizia Consiliului de Miniştri al URSS în 1971 "Cu privire la măsurile pentru dezvoltarea în continuare a oraşului Chişinău", în conformitate cu această decizie, orașul a primit aproximativ un miliard de ruble pentru dezvoltare în continuare.

Istoria Chișinăului
În anii 1980 a fost planificată, dezvoltarea de mai departe a oraşului, a fost anunţat si un concurs, pentru cel mai detailat proect.

Dar nu a fost sortit să se întîmple aceasta deoarece s-a disfiinţat Uniunea Sovetică. De la sfâritul anilor 1970, se dezvoltă industria electronică.

Transport pe cablu a fost construit în 1981, dar a fost dat în exploatare numai în 1990, şi încă pînă în prezent este îngheţat şi nu-i utilizat.

În anul 1990, în oraş a început din nou să lucreze primăria. Primul primar de Chişinău, a fost N. Kostin.

Istoria Chișinăului

Republica modernă Moldova - o nouă istorie (1991-prezent)

După hotărîrea Parlamentului Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 23mai 1991 denumirea a fost schimbată în Republica Moldova. 27 august 1991 - ziua cînd s-a primit declaraţiia de independenţă a Republicii Moldova, în conformitate cu care Republica Moldova este un stat suveran, cu capitala la Chişinău ...

După acest eveniment, construcţiia în Republica Moldova este aproape complect oprită. Multe obiecte şi construcţii au fost îngheţate. Dar,treptat au început restaurarea vechilor temple, biserici, clădiri vechi, să restaureze monumente arhitecte şi de a construi case noi, de lux, cu apartamente scumpe, şi vile de lux pline de farmec.

Istoria Chișinăului

Au restaurată gara Feroviară, au extins str.Izmail, s-a construit autogara de"Nord", numeroase clădiri de birouri şi magazine se ridică în faţa ochilor. Acuma este la modă construcţia. Dar, unul dintre aspectele negative ale acesteia, este că încep construcţiia acolo unde gîndesc, nu se mai tine cont de scuare şi parcuri.

Informație de contact

Adresa:
Moldova, mun. Chișinău, o. Chişinău