Rezultatele căutării
După gen
Interesant
  • Monumentul Eroilor-Comsomoliști
    Monumentul Eroilor-Comsomoliști
    Monumentul tinerilor eroi-patrioți, care si-au dat viața pentru eliberarea Patriei. Monumentul a fost instalat pe Prospectul Tineretului (acum Bd. Renașterii), în anul 1959, din fondurile adunate de tinerii din Republica Moldova.

Istorie Stat

Istoria statului moldovenesc. Principatul Moldovei

REF NR: 8429
  • 9534

Perioada preistorică

Paleolit

Pe teritoriul Republicii Moldova moderne, au fost descoperite cele mai vechi urme de așezări umane, care fac parte din paleoliticul timpuriu, ceea ce înseamnă că a fost acum 200-70 mii de ani. Din această perioadă ne sunt cunoscute așezările culturii Acheulian (Ofatinți, grotele din Duruitoarea Veche. Așezările culturii Mousterian, aparținând paleoliticului mijlociu (acum 70-40 mii de ani în urmă) au fost găsite în satele Trinca, Buzdugeni și Butești. Și în perioada paleoliticului tîrziu (în urmă cu 40-10 mii ani) și-a făcut apariția reprezentantul omului modern, cunoscut sub numele de Cro-Magnon (grotele din Ciutulesti I, Brînzeni I, Rașcov VII).

Istoria Moldovei
Mezolit, Mijlocul epocii de piatră

Așezările epocii mezolit (VIII-V î.Hr. e.) au fost găsite pe teritoriul Republicii Moldova în satele Frumușica și Sărăteni.
Neolitic, ultima perioadă din epoca de piatră

Culturi antice asociate cu această perioadă în Republica Moldova cunoscute sub numele de Bug-Nistru. Ele sunt determinate de un grup de așezări mici, situate în apropiere de orașul Soroca. La sfârșitul acestei perioade (mileniul V î.Hr. E.), între râurile Nistru și Prut au pătruns triburi caracteristice acestei culturi, unde deja exista Ceramica Linear.

Epoca Cuprului

La sfîrșitul secolelelor V - IV î.Hr. e. pe teritoriul - Nistrului carpatic, ca urmare a contactelor culturilor Bugo - Nistrene și Ceramicii Linear, plus influența puternică a culturii Boian a Dunării de Jos s-a format cultura Cucuteni-Tripolia (epocii cuprului ). Această cultură sa dezvoltat în jurul a două mii de ani. Mai renumite monumente din această perioadă sunt prezente în orașul Florești, satele Ofatinți, Soloceni, Carbuna, Jura și Brînzeni. În partea de sud a Republicii Moldova la epoca cuprului au trăit, de asemenea, triburile culturii Gulmenița, apropiate culturii Cucuteni. Monumentele care confirmă acest lucru pot fi găsite în satul Lopațica și orașul Vulcănesti.

Epoca Bronzului

În perioada timpurie a acestui secol (la sfîrșitul mileniului III - și începutul mileniului II î.Hr.) pe teritoriul Republicii Moldova de azi, dominau triburi păstorilor nomazi. În perioadele de mijloc și sfîrșit a epocii Bronzului populația se stabilește cu traiul permanent pe teritoriul dat iar ocupația principală devine agricultura și păstoritul.

La sfârșitul acestei perioade, teritoriul Republicii Moldova este împărțit în două zone : de stepă și silvostepă. În zona de stepă locuiau Cimerienii iar pe teritoriul de silvostepă triburi de cultură Noua. Monumentele perioadei timpurii și ale mijlocului epocii bronzului prezintă în cea mai mare parte movile funerare, care sunt împrăștiate în întreaga țară.

Epoca Fierului

În prima jumătate a mileniului I î.Hr. e. triburile tracice s-au mutat în partea de silvostepă din interfluviul Nistru și Prut. Ei sunt purtatorii culturii Hallstatt. Pe teritoriul stepelor continuă să trăiasca Cimerienii.
Dezvoltarea pe teritoriul Republicii Moldova a triburilor tracice și a culturii Hallstatt poate fi împărțită în trei etape : timpurie (secolele X - IX î.Hr., de la Chișinău, satul Mîndrești, Lucașeuca ), Trecerea de la epoca târzie a bronzului la epoca timpurie a fierului, medie (- VIII VI secole î.Hr., Șoldănești, Seliște) - se aplică unelte de fier, și tîrzie (V î.Hr) - trecerea la cultura getă de la cea tracă de Hallstatt (satele Pîrjolteni, Dănceni).

Geții V- I în. Hr

În perioada secolelor (IV - III î.Hr.) unul dintre grupurile de la nord de triburi tracice s-a stabilit pe teritoriul interfluviul Nistru - Prut (geto- daci).
Geții, se aflau într-o democrație militară, formînd uniuni de triburi. Au fost descoperite asezări în (satul Saharna, Butuceni ). Geții întrețineau relații comerciale cu coloniile grecesti de la Marea Neagră, monede de la Tyras (actual: Belgorod - Nistru) și amforile grecești din lut ne mărturisesc despre acestea.

Apoi, la sfârșitul sec. III începutul sec. II î.Hr. e. niște triburi germanice invadează teritoriul geților, aceste triburi din diferite surse sunt identificate de obicei cu galatenii sau bastarnii. Ca urmare a acestei fuziuni a fost formată o populație, a fost creată o nouă cultură Poienești-Lucașevka, aceasta a prevalat elementele dacice.

În secolele IV - III î.Hr. e. triburi stabilite colonizau partea de stepă a coastei estuarului Nistrului, cercetătorii numeau aceste triburi, de obicei, eleni sau sciți. Deși în timpul raidurilor și campaniile militare și sciții nomazi au pătruns teritoriile Nistru - Carpați.

Influența romanilor

În secolul I î.Hr. expansiunile romane s-au amplificat în regiunea Dunarii de Jos. Romanii au creat provincia Moesia Inferior, actual pe teritoriul Dobrogei românești și nordul Bulgariei. In '57 d.Hr au introdus garnizoana romană în Tir. Pe gresia cu ștampilele legiunulor I Italic și V macedonic,au fost găsite pe malul stâng al Dunării și gura ei, se poate presupune că aceste legiuni au fost în partea de sud a interfluviul Nistru - Prut, unde acum este satul Orlovka regiunea Odesa. Unii oameni de știință cred că torentul traian de sud, care traversează interfluviul de la vest la est, a fost construit de către împăratul roman Traian pentru a combate invazia nomazilor.Dar aceste presupuneri au fost infirmate în rezultatul săpăturilor arheologice.

Expansiune Roman a servit pentru a accelera formarea de formațiuni politice timpurii din statul geto-dac. În secolul I î.Hr.existau surse care atestau unirea triburilor geto-dace, care au fost conduse de Burebista, dar această unire s-a destrămat în scurt timp. În secolul I î.Hr. e. în regiunea carpatică, s-a mutat la centrul de formațiuni politice geto-dacice, iau naștere formațiuni statale timpurii.
Istoria Moldovei
Ca urmare, cele două războaie feroce împăratul roman Traian surprinde o parte din statul geto-dac și constituie provincia Dacia. Acolo se stabilesc cu traiul colonozatori romani. Romanii au urmărit o politică de romanizare geto-dacior.

Cu toate acestea, pe teritoriul Republicii Moldova moderne, nu a fost inclusă în componența această provincie, și, prin urmare, romanizarea, ca atare, nu a fost aici. În ciuda acestui fapt, populația din această zonă a fost, de asemenea, sub influența romanilor.

Barbarii

În 271, invazia forțată a barbarilor i-a nevoit pe romani să părăsească Dacia și să se retragă pe malul drept al Dunării. Partea romanizată a populaței a fost evacuată parțial, restul au rămas în sate și orașe, mai ales în zonele submontane. Mai târziu, aceste așezări s-au pus elemente în etnică vlahă, care sunt strămoșii de est latini. Ei s-au stabilit mai tîrziu pe teritoriul Republicii Moldova.

Ca urmare, " marii migrații " pe teritoriul Republicii Moldova a pătruns diferite triburi barbare : heruli, veneda, gepizi, sarmați, goți și alte.

În secolele III - IV. pe interfluviul Nistru-Prut era dezvoltată cultura Cerneahov (așezările de la sat Sobari, Budești) realizate de către sarmați, traci, goți și venezi etc.

La sfârșitul secolului al IV, aceste terenuri au fost devastate de huni. Au distrus cultura Cerneahovă, mai târziu triburile rămase au fost asimilate de către slavi.

Slavii

La sfârșitul V - VI secole slavi timpurii pe scară largă a pătruns în ținuturile Nistru - Carpați. Ei s-au stabilit în teritoriul dintre Nistru și Carpați, unde au rămas rămășite din cultura Cerneahovcare au fost asimilate. Valea Nistrului, Prutului și Siretlui erau favorabile, pentru a deschide slavilor calea spre Dunăre și Peninsula Balcanică. Legătura slavilor cu triburile rămase confirmă ceramica de tip Cerneahov, care de multe ori apare în teritoriul așezărilor slave timpurii.

Slavii care locuiau pe teriul Nistru- Carpatic au făcut parte din cele două alianțe tribale majore sclaveni și anați.Conform istoricului gotic Iordanes, granița dintre aceste două coaliții a fost de-a lungul Nistrului, dar pe partea de sud dincolo alianța anzilor se extindea pînă la la Dunărea de Jos. Surse istorice ne vorbesc de coasta de nord a liderilor de la Dunărea de Jos în calitate de Musokii, Pirogast, Ardagast. Fără date concrete, din " Cronica vremurilor trecute ", putem afla că tiverții, una dintre cele mai extreme triburile ale anzilor de sud-vest au ocupat zona de-a lungul malurilor râului Nistru la Dunăre și Marea Neagră. Au fost așezari fortificateîn secolele IX-XI, iar rămășițele lor au fost găsite în s. Echimăuți.

În total, pe malurile rîurilor Nistru și Prut au fost descoperite mai mult de 30 de așezări slave referitoare la secolele VI - VII (Hansca, Hucia), și aproximativ două sute de așezări ale secoleleor VIII - IX (Alcedar, Lopatnat, Brănești, Odaia ).

În secolul X triburi slave care au trăit pe teritoriul Republicii Moldova moderne, au fost dependente de statul rus vechi, și, uneori, sunt incluse în compoziția sa. Pe partea de sud a terenurilor Nistru - Carpați, locuite de triburi de cultura balcano- dunăreană, a fost în general slavilor de sud care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, la un moment în care Imperiul Bulgar a răspândit influența sa în partea de nord a fluviului Dunărea (secolul al IX - XI ).

Popoare migratoare

Pecenegii, care au apărut în secolul al X din stepele nordul Mării Negre în mod continuu, timp de peste un secol, amenințau asezările de la Nipru pînă la Dunăre. Și în a doua jumătate a secolelor XI-XII. cumanii sa-au mutat pe teritoriile de la Dunăre pînă la Nistru.

Istoria Moldovei
Invadarea nomazilor a fectat numărul de așezărilor slave a terenurilor Nistru - Carpatice, acesta a scăzut în mod semnificativ. Între Carpați și Nistru în regiunea de stepă de nord în XII - XIII. au trăit resturi de așezări slave și vlahi, venind acolo de la poalele Carpaților. În secolele XII-XIII. Autoritatea cnezatului Galiței-Volîna s-a extins nu numai în partea de nord a terenurilor Nistrului Carpatic, ci și din când în când în întreaga provincie.

Slavii care au trăit de-a lungul Nistrului în apropierea terenurilor Galiț. Ei au fugit de acolo din posesiunile galițiene pentru a scăpa asuprirea boierilor. Pe Dunărea de Jos în secolele XI - XIII. a existat o formă de stat numită pămînturile Berladnicilor. Centrul stat fost un orașul Berlad pe rîul Bîrlad în România. Populația s-a constatat din fugari din diferite triburi care au fugit de la cnezatul rusesc de presiunile feudale.

În vecinătate cu acești slavi din Galiț locuiau brodnicii ,informație despre ei este foarte puțină.
În zona râului Milkov s-au stabilit o parte din cumani. Pe acest teritoriu, în secolul al XIII-lea exista episcopia cumanilor ,unde locuiau și vlahii.

Hoarda de aur

Mongolo - tătarii, distrugând totul în calea sa, în 1237 au devastat 40 de principate rusești. S-au mutat spre vest pentru a supune terenurile Nistru - Carpați. În izvoarele existente este spus că mongolo-tătarii au devastat episcopia cumană și au ocupat terenurile brodnicilor. Apoi, în a doua jumătate a sec. XIII și prima jumătate a sec. XIV. o parte din tătari s-au stabilit în câmpiile de lângă gura de vărsare a fluviului Dunărea.Invadatorii, au inclus teritoriul de sud-est a Nistrului carpatic în Hoarda de Aur. Restul terenurilor, inclusiv a zonelor de la poalele Carpaților, care erau sub influența mongolo-tatarilor, deși nu faceau parte din posesiunile Hoardei de Aur.

Istoria Moldovei

Autoritățile mongolo –tătare au colonizat teritoriul ocupat, cu diferite grupuri etnice, iar mai târziu a și apărut acolo cultura hoardei de aur. În aceaste perioade au apărut orașe. Săpăturile de la satul Trebujeni (Orheiul Vechi) și Costești (Ialoveni) dovezi clare în acest sens. În sud-est sunt două orașe comerciale vechi- Chilia (Likostomo) și Belgorod (Moncastro ). În aceste orașe a prevalat capitalul comercial genovez.

În secolele XII - XIV, valahii devin în cele din urmă majoritatea populației în ținuturile Nistru - Carpați. Cronica " Vremurilor trecute" conține cele mai vechi informații despre oamenii din nordul Dunării. Ea spune că în 898 valahii erau vecini cu slavii undeva la munții Carpați și la vest de ei.Istoricul bizantin Nikita Choniates (1164) menționează prima dată valahii care locuia în apropierea hotarelor Rusiei Galiț. Raioanele de est a carpaților în secolul al XIV-lea au fost cele mai dens populate. Ei au servit ca începutul de formare a statului moldovenesc. (În secolele XVI - XVIII a fost popularea transnistreană de valahi ).

Principatul Moldovei

În secolul al XIV-lea slăbise puterea Hoardei de Aur. Teritorul situat la vest de Prut, în Republica Moldova, a fost mult timp sub jugul Hoardei de Aur, iar în anii '40 ai aceluiași secol, ungurii l-au cucerit și transformat într-o marcă. Primul domnitor al mărcii de apărare al Moldovei a devenit Dragos Voda, care a venit la putere în 1351. Prin ordinul regelui ungariei Dragos Voda a plecat cu armata sa împotriva mongolilor, care se aflau între Prut și Nistru. Trupele mongole au fost fortate să se retragă peste rîul Nistru, iar teritoriul cucerit- Basarabia trece de partea mărcii moldovenești esențial mărindu-i teritorile.

Istoria Moldovei
După Dragos, Moldova a fost domnită de fiul său Sas și apoi de nepotul Balk. In 1359 Bogdan I certat cu regele maghiar, a ajuns în Moldova și i-a cucerit tronul. El a proclamat un principat independent și a devenit primul domnitor suveran a statului moldovean. După o luptă lungă, cu maghiarii în 1365 Moldova a fost recunoscută principat independent.

După eșecul de a converti populația principatului Moldovei în catolici in 1371 (potrivit altor surse, în 1373 ), fiul lui Bogdan, Lațco i- a cerut Arhiepiscopului de ai dedica la principatului doi episcopi. Aceasta a condus la o consolidare completă a Bisericii Ortodoxe din țară.

Odată ajuns pe tronul Moldovei Petru Mușat I, statul a devenit mult mai puternic și să participe în mod activ la politica externă. Anume sub conducerea lui a avut loc primul acord ruso- moldovenesc și mai mult ca atît a avut loc oficial a intrarea Țării Moldovei în uniunea polono-lituaniene. Această uniune i-a garantat asistență militară de la vecinii de la nord - Lituania și Polonia. Cu toate acestea, ca urmare a acestui acord în 1387 conducător a fost nevoit să recunoască dependența de Ducatul Poloniei.
Dezintegrarea statului Galiției-Volînia a servit extinderii zonii de nord a Moldovei, deoarece a inclus fostele cetăți ale galiției: (cetatea Hmelev, Cecin, Hotin) în timp ce Polonia a reușit să ia ca garanție Pocuția cu 3000 de ruble de argint.

Istoria Moldovei
Sub conducerea lui Roman I Musat, care a fost următorul domnitor, ca urmare a recuceririi terenurilor ocupate de tătari, principatul a început să se extindă la sud. În primul rând a fost cucerit spatiul dintre Prut, Nistru și Marea Neagră, în sudul Basarabiei după care cetatea Chilia și Cetatea Alba, carea au intrat de asemenea în componența principatului. Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, Polonia avea influență asupra Moldovei. În 1394, în urma războiului cu Polonia, la tron a fost înaintat protejatul poloniei Ștefan I Mușat. În 1395 el a fost recunoscut ca suzeranitatea poloneză. Cu toate acestea, guvernul polonez a rămâne la putere pentru mult timp, și în 1399 valahii au invadat țara, și pe tronul țării a fost înaintat, Alexandru I cel Bun.

Principatul a înflorit în timpul domniei lui Alexandru. Bine gândită, politica externă s-a mutat aproape de principatul Țării Românești, Polonia și Bizanț. Mai târziu, a fost creată o alianță cu Ungaria. Ca urmare, armata turcă avansează în Moldova, dar a fost învinsă. Alexandru I a domnit principatul patruzeci de ani și în timpul domniei l-au facut mai puternic si mai puternic, mai mult pentru a scuti țara de dependența poloneză. În 1442, după moartea lui Alexandru în țară a început un război pentru tron. Diverse linii au luat rândul său. Această instabilitate a condus la o divizare în două regate, principate - Țara de Sus și Țara de Jos Condus de conducători asociați. În 1457 ca urmare a intervenției Valahiei a venit la tron Stefan cel Mare.

În 1456, Principatul Moldovei devine vasal al Turciei. La granița dintre secolele 16 și 17, statul devine obiectul de interes al vecinilor : Imperiul Otoman și Imperiu Roman. În urma războaielor Moldova a căzut în mod repetat, sub influența altor state.
În 1711, domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir la Iasi jură suveranitate la Rusia. Cantemir mai târziu sa mutat în Rusia cu familia și curtenii lui și a devenit un prieten apropiat a lui Petru I. Fiindcă Cantemir era un bun orientalist, Petru l-am numit consilierul său de orient la Campania Persană în (1722-1723).

În 1774 Moldova cade sub protectoratul rusesc. În conformitate cu termenii de pace de la București din 1812, o parte a terenului între râurile Prut și Nistru se pierd în folosul Rusiei, unde este numit Basarabia.

1812-1917 Basarabia este o parte a Imperiului Rus
1918 Educație din Moldova Republica Democratică
1918-1940 Basarabia este în componența României.
1924-1940 RASSM Moldocenească
1940-1991 Perioada din RSS Moldovenească
1991 până în prezent, Republică independentă

Fapte Interesant

Astfel de cultură ca cartoful a apărut în Moldova numai în sec.XVIII. În sec.XIX cartoful nu putea fi numit cultură populară în agricultură. Chiar în anul 1842 în satul Colicăuți ținutului Hotin a fost un caz cînd țăranii au refuzat să cultiveze cartoful, mai mult ca atît ei spuneau că îl vor bate pe fiecare țăran ce va încerca să cultive acestă “plantă blestemată”.

Cum nu a mai fost numită Republica Moldova de astazi. În sursele medievale străine, țara noastră era numită “Rusovalahia” ce însemna Valahia lîngă Rusia, “Valahia Mică”.”Moldoslavia”.Turcii o numeau Bogdania, în cinstea primului domnitor Bogdan I.

Informație de contact

Adresa:
Moldova