Rezultatele căutării
După gen
Interesant

Istorie Zone istorice / Parcuri

Valurile lui Traian

REF NR: 8651
  • 2566

Legenda despre împrejurimile de pămînt, care aveau un rol defensiv în  timpurile cele mai vechi, revin mai multor surse. Aceste mormane de pămînt au supraviețuit până în ziua de azi. Movilele de pământ folosite pentru apărare sunt găsite în mai multe state europene, cum ar fi Franța, Spania și chiar sunt și în Anglia. Doar că acolo din careva motive ele se numesc Hadrian.

Valurile lui Traian
Mulți cred cu Valurile lui Traian - sunt rămășițele unor fortificații care demonstrează prezența romanilor pe teritoriul Moldovei. Originea lor este legată de numele împăratului roman Traian. Cu toate acestea, după cum se cunoaște în Basarabia acestea erau numite și Basarabene. Aceste movile de pămînt au și denumire oficială: ”de sus” (sau de nord) și ”de jos” ( sau de Sud ). Lungimea lor este strict definită. Cel de Sus se întinde pe o suprafață de la Prut pînă la Nistru și au lungimea de 138km, și de jos - 124 km, dintre care 83 sunt în regiunea Odesa .

Dacă, în sensul literal și figurativ să se cerceteze mai adînc, s-ar putea răspunde la întrebarea dacă cu adevărat movilele sunt ale lui Traian. În cele mai vechi înregistrări existente scrise datând pe la sfârșitul anului 15 - începutul secolului 16, se vorbește despre valurile Traian. Într- unul dintre prerogativele moldovenești vechi aflate în arhivă era scris "Traian-marele cronicar", astfel s-a localizat terenul din râul Bâc. În alt prerogativ, care datează din 13 decembrie 1503 - "troian” ca movilă de pămînt apare în descrierea terenului din preajma râului Sarata (în prezent raionul Vulcănești).  Aici movilele funcționează în calitate bună pentru divizarea loturilor de pămînt.

Cine totuși este autorul si constructorul aceste uriașe construcții? Prima încercare de a explica originea "troienilor", a fost făcută în cronicile din Moldova din secolul al 17-lea. Cronicarii timpurilor de atunci au descris valurile date asociate cu numele Marcus Ulpius Traian, împăratul roman care a domnit  din 98  - 117 de ani. Scrierile lor s-au bazat pe legendele și tradițiile de atunci, și cred că aceste movile artificiale sunt o dovadă de "memorie veșnică ", a campaniilor împăratului din estul Dacia, cucerit de romani in 105 - 106 ani.

Le-a numit încă, "căile Traian" – presupus, că a fost un drum militar, înarmată de legionarii acestui împărat. La începutul secolului al 18-lea, celebrul domnitor al Moldovei Dimitri Cantemir (1673-1723), de asemenea susţine această versiune în faimoasa sa lucrare "Descrierea Moldovei". Luând în consideraţie autoritatea înaltă a lui Dimitrie Cantemir ca enciclopedist, un om de știință și scriitor proeminent al timpului, această versiune despre originea  romană a valurilor în timpul împăratului Traian a pătruns nu numai între oamenii, ci, de asemenea, si în lumea științifică.

Cronicarii mai multor letopiseţe moldoveneşti și savantul emerit d D.Kantemir, şi-au imaginat valurile de Jos și de sus o singură entitate "troian" și corespunzător, au cartografiat două valuri ca un întreg de nestrăbătut. Primele imagini separate au apărut pe hărță la sfârșitul secolului al 18-lea. Asta si ia pus pe oamenii de stiinta să se îndoiască de faptul că acește vajuri ar putea fi formate  în timpul domniei împăratului Traian. După alte surse antice s-a constatat că legiunile împăratului roman niciodată n-au fost între Prut și Nistru. Ei nu au ocupat niciodată cursul inferior al Dunării, cu excepția unui teritoriu mic din apropierea satului Orlovka (Kartal) raionul Reni din regiunea Odesa. Dar această bucată de teren romanii au ocupat-o cu 50 ani înainte de începutul domniei lui Traian. Acolo ei au construit o cetate pe un "Deal dePeatră", și conform studiilor arheologice, s-a confirmat că ea este construită la mijlocul secolului al 3-lea e.n.

Săpăturile arheologice legate de valurile de jos Traian, petrecute în anul 1954 - 1955 arată clar că împăratul roman n-a contribuit la aceasta constructie  și  în principiu nici nu putea contribui. Ideea este că săpăturile făcute,  în jurul iazului Sasîc, avînd o înălțime de 2.5-3 metri, a acoperit o parte a așezării care exista  aici de două secole după moartea lui Traian. Despre acest lucru spun şi bucățile de ceramică din cultura Cerneahovschii  din sec 3-4. care au fost găsite într-un șanț la adâncimea de 2.5-3 metri, si o lățime de 10 metri într-un semi-adăpost subteran, acoperă zona de sud a movilei. O constatare principală în această locuință sunt monede de bronz romane din prima jumătate a secolului al 4-lea! Deci, oamenii de știință au constatat că formarea valurilor de jos au avut loc la mijlocul jumătaţii a doua a secolului al 4-lea .

Cu toate acestea, la treizeci de ani mai târziu, mormanul  pe neaşteptate a " întinerit " încă cu trei secole! Acest lucru se datorează săpăturilor efectuate în anii 1986 - 1988 în satul Cervonoarmeisk, raionul Belgrad din regiunea Odesa. Sub marginea de sud, pe o întindere de 200 metri au fost identificate cinci semi-adăposturi subterane din cele mai vechi timpuri arse, și șase jumătăți de adăposturi au fost în afara incendii lor deschise și gropi de uz casnic. Cînd au fost dezmembrate cuptoarele de chirpici din lut au fost găsite aproape 200 de cioburi de vase sclave, tot din acel timp, cum s-au determinat și primele cioburi de ceramică și câteva fragmente deceramică de import, şi veselă bizantină care datează începutul secolului al 6-lea. Este foarte evident, că toate casele identificate au apărut în calea iminentă a valurilor în timpul construcției sale. S-a întâmplat aceasta în timpul procesului de construcție a valului, așa cum însuşi în semi-adăposturi și alături de ele au rămâs urme a pereţilor şi acoperişului de stuf, care n-au reușit  să ardă complet din cauza acoperiri rapide cu sol, pentru a aduce movilă de pămînt de pe acest sector, la dimensiunile programate pentru constructie.

Deoarece noile cercetari istorice incet-incet au devenit publice, cele vechi, care de mult şi-au pierdut încrederea în informații, continua să prevaleze între oameni. Un exemplu în acest sens este numele conexiunii de valuri cu numele împăratului Traian. Cercetator-istoric A.Galkin consideră că baza de origine numelui "ValurileTraian" este cuvînt antic moldovenesc "Troian", care înseamnă "morman". Aceiaş asemănare s-a observant si în limba română, care de asemenea are, conceptul de "troian" are legătură cu morman, de zapada, val de zăpadă, iar în alte cazuri - un lot sau un val puternic.

Se poate explica de ce movile lungi de pîmînt sunt asociate cu formațiuni de zăpadă. Faptul că valurile de pămînt mult timp sau evedenţiat pe un fon de culoare închisă domenii limitrofe culoare albicioasă datorită pământului care a fost folosit în construcția lor. Zgura a fost aleasă din suprafaţa săpată a șanțului și s-a acoperit suprafaț movilei.

Deasemenea dovezile istorice mărturisesc că valurile Traian de jos, aşa şi nu au jucat un rol principal, defensiv, dar a servit în mai multe perioade de timp ca o linie de determinare a hotarelor. De-a lungul timpului, valurile treptat s-au pierdut si această funcţie rămânând numai monumentele unice ale istoriei antice.

Informație de contact

Adresa:
Moldova, r. Leova