Результаты поиска
По категории
Это интересно
  • PC Consultants
    PC Consultants
    В течение 15 лет команда PC Consultants успешно развивает on-line бизнес-проекты. Мы разрабатываем комплексные IT-решения для создания современных и качественных сайтов в Интернете, а также для продвижения магазинов в Сети.

Бизнес Бюджетные лечебные учреждения и больницы

Centrul de Sanatate Publica Stefan-Voda

REF NR: 9205
  • 168

File de istorie a Centrului Naţional de Sănătate Publică
Începutul activităţii Centrului Naţional de Sănătate Publică datează cu decembrie 1948, iniţial ca Staţie Sanitaro – Epidemiologică Republicană. Activitatea de bază în acea perioada s-a axat, în special pe lichidarea consecinţelor sanitare şi epidemiologice ale războiului prin asigurarea eşalonată a soluţionării problemelor majore de sănătate publică în anii postbelici; crearea sistemului Supravegherii Sanitaro - Epidemiologice de Stat; ameliorarea situaţiei epidemiologice prin reducerea substanţială a incidenţei de boli infecţioase şi lichidarea unor boli contagioase, ca: malaria, tularemia, tifosul exantematic, febra tifoidă, scarlatina etc.
Începând cu 01.10.95 prin Hotărârea Guvernului nr.529 din 28.07.95 se instituie Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Igienă şi Epidemiologie (CNŞPIE) cu sectorul de producere aferent în baza reorganizării Direcţiei principale sanitaro-epidemiologice a Ministerului Sănătăţii, Centrului Republican de Igienă şi Epidemiologie, secţiile de igienă, epidemiologie şi de producere a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică, Centrului Republican de profilaxie şi combatere a maladiei SIDA, Centrului Republican de Iluminare Sanitară. Concomitent, CNŞPIE a devenit baza clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" în pregatirea universitară şi postuniversitară a specialiştilor.
Prin directiile şi sarcinile principale de activitate CNŞPIE şi-a extins funcţiile în domeniul prevenirii şi supravegherii maladiilor, fapt care s-a reflectat asupra denumirii Centrului. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul Republicii Moldova prin Hotarirea nr.517 din 27.05.98 a schimbat denumirea instituţiei, în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP). Activitatea prioritară a instituţiei nou formate continuă să se axeze pe ocrotirea şi supravegherea sănătăţii populaţiei prin identificarea şi investigarea factorilor ce o influenţează; elaborarea şi realizarea programelor naţionale de prevenire a bolilor; combaterea epidemiilor şi intoxicaţiilor; educaţia pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă. O componentă importantă în activitatea CNŞPMP o constitue cercetările ştiinţifice aplicative şi fundamentale.
În condiţiile de schimbare continuă a factorilor de mediu, sociali, economici, în scopul asigurării condiţiilor optime pentru fiecare individ pe parcursul întregii vieţi în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, protejării şi promovării sănătăţii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii a devenit necesară reorganizarea Centrului cu atribuirea a noi obiective şi strategii de activitate. Conform Hotărârii de Guvern nr.384 din 12.05.2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” Centrul Naţional Ştiinţifico – Practic de Medicină Preventivă se reorganizează în Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP).
Activitatea instituţiei actuale este axată pe elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul sănătăţii publice, promovarea sănătăţii şi supravegherea bolilor netransmisibile, monitorizarea indicatorilor de sănătate, supravegherea şi controlul factorilor de risc, asigurarea supravegerii epidemiologice a bolilor transmisibile şi de alertă a urgenţelor în sănătate, supravegerea sanitară a obiectivelor, evaluarea sănătăţii în relaţie cu mediu, activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniu, etc.

Контактная информация

Адрес:
Молдова, р. Штефан-Водэ, г. Штефан Водэ
ул. Н. Тестемицану, 1

Телефон(ы):
(+373-242)-23065

 


Вы представитель компании prospect.md?

Партнеры
Jumbo shop
Domextreme
Hot chili
4U.md
Aali
Family albums